Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Skład zespołu prasowego urzędu miasta

Monika Beuth-Lutyk

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380, 510 205 503
Zakres tematyczny: Rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy

Maciej Dziubiński

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon:
Zakres tematyczny: Komunikacja miejska, drogownictwo, organizacja ruchu, II linia metra, infrastruktura, sport i rekreacja

Konrad Klimczak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 333 87, 519 047 498
Zakres tematyczny: Gospodarka nieruchomościami, geodezja, nadzór właścicielski, reprywatyzacja, zamówienia publiczne, zagadnienia prawne, architektura, Lato i Zima w mieście, edukacja

Rafał Motyl

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 32 334 76
Zakres tematyczny: Fotograf

Edyta Mydłowska-Krawcewicz

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 32 59 316
Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy, fundusze europejskie, planowanie budżetowe, podatki, współpraca zagraniczna, strategia Warszawa 2030, kadry

Paweł Olek

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 325 93 22
Zakres tematyczny: Sprawy administracyjne i obywatelskie, Urząd Stanu Cywilnego, cyfryzacja, polityka lokalowa, Miejski Rzecznik Konsumentów, Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, kultura.

Marlena Salwowska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380
Zakres tematyczny: Sekretariat rzecznika prasowego

Agnieszka Tatera

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 32 59 327
Zakres tematyczny: Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zieleń, Wisła, marketing, badania, imprezy miejskie

Marzena Wojewódzka

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 190, 726 080 351
Zakres tematyczny: Komunikacja społeczna, turystyka, zdrowie, sprawy społeczne