Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Gospodarka nieruchomościami

Najem, dzierżawa, użyczenie
Odszkodowania
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach
Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
Zgody właścicielskie
Zwroty nieruchomości
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie