Warszawianka Roku 2019

idea

Plebiscyt ma na celu uhonorowanie kobiety, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy.
Tytuł Warszawianki Roku zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie.

Z uwagi na tegoroczne obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, ogłosiliśmy również tytuł specjalny pn. Warszawianka Przemian. Jego celem jest wyłonienie liderek społecznych, które na przestrzeni ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęły na przemiany w naszym społeczeństwie w zakresie wolności, równości oraz poszanowania praw człowieka.

Spośród nadesłanych zgłoszeń do tytułu Warszawianki Roku, Kapituła wskaże 10 nominowanych kandydatek.
Kandydatki do tytułu specjalnego pn. Warszawianka Przemian zgłoszą członkowie Kapituły i wybiorą spośród nich 5 nominowanych kobiet.

Laureatki obu tytułów zostaną wyłonione w drodze głosowania publicznego.
To Wy, mieszkańcy zdecydujecie, kim dla Was jest Warszawianka Roku oraz wybierzecie Warszawiankę Przemian!

kalendarium

14 maja – 16 czerwca 2019 r. – zgłoszenia do plebiscytu Warszawianka Roku
17 czerwca – 26 czerwca 2019 r. – obrady Kapituły Plebiscytu
4 września 2019 r. – ogłoszenie nominacji kandydatek do tytułu Warszawianka Roku oraz Warszawianka Przemian
4 września – 6 października 2019 r. – głosowanie na Warszawiankę Roku i Warszawiankę Przemian
9 października 2019 r. – ogłoszenie wyników i uroczysta gala wręczenia nagród

kapituła

Ewa Malinowska-Grupińska (zdjęcie)
Ewa Malinowska-Grupińska
Anna Ojer (zdjęcie)
Anna Ojer
Beata Michalec (zdjęcie)
Beata Michalec
Agata Passent (zdjęcie)
Agata Passent
Anna Maruszeczko (zdjęcie)
Anna Maruszeczko
Dorota Warakomska (zdjęcie)
Dorota Warakomska
Tomasz Raczek (zdjęcie)
Tomasz Raczek
Rafał Dymek (zdjęcie)
Rafał Dymek

aktualności

Obrady kapituły - 26 czerwca 2019 r.

Różne zdania, różne osobowości, burzliwa dyskusja. Członkowie Kapituły plebiscytu „Warszawianka Roku” spotkali się i debatowali na temat kandydatek do tego tytułu. Ich zadanie to wybór 10 nominowanych oraz wskazanie pięciu kandydatek do tytułu specjalnego „Warszawianka Przemian”, z których to Wy w głosowaniu wybierzecie dwie najwspanialsze. Kogo nominuje Kapituła? Dowiecie się już we wrześniu!
Dziękujemy za zgłoszenia! - 17 czerwca 2019 r.

Ponad 1250 osób przedstawiło nam swoje kandydatki! Dziękujemy! Teraz spośród wskazanych przez Was 125 wspaniałych kobiet, kapituła plebiscytu wybierze 10 nominowanych. Ich nazwiska poznamy we wrześniu. Wtedy to Wy będziecie mogli wybrać tę jedną jedyną, najbardziej inspirującą i zasłużoną dla Warszawy.
Bądźcie z nami i dołączcie do wydarzenia na Facebooku.
Wolność: wczoraj, dziś, jutro? - debata - 4 czerwca 2019 r.

W 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów 1989 r. dyskutowaliśmy o samorządności, demokracji i prawach człowieka na Debacie Ideowej – Wolność wczoraj, dziś, jutro? Byliśmy tam ze stoiskiem plebiscytu Warszawianka Roku i zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek do tego tytułu. W tym jubileuszowym roku przyznamy także tytuł specjalny – Warszawianka Przemian. Otrzyma go kobieta, która przyczyniła się do rozwoju takich wartości jak wolność, równość i równouprawnienie.
Debata „Przełom kobiet” - 2 czerwca 2019 r.

Tegoroczna edycja plebiscytu Warszawianka Roku przebiega pod znakiem 30. Rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Jesteśmy na spotkania, debatach, szczególnie tych dotyczących kobiet. Ostatnie 30 lat to czas ujawnienia kobiet w życiu publicznym. O tym rozmawiały uczestniczki debaty Domu Spotkań z Historią „Przełom kobiet: Ludwika Wujec, Janina Jankowska, Joanna Szczepkowska, prof. Małgorzata Fuszara.
Byliśmy tam też z naszym stoiskiem i zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek w plebiscycie WarszawiankaRoku.
Zbieramy zgłoszenia do plebiscytu - 14 kwietnia 2019 r.

Rozpoczęliśmy drugą edycję plebiscytu #WarszawiankaRoku. Poszukujemy kobiet wyjątkowych, które szczególnie wpływają na rozwój i promocję Warszawy- miasta dla wszystkich. Kobiet, które upowszechniają tolerancję, równouprawnienie oraz wartości demokratyczne.

– Bardzo się cieszę, że kontynuujemy nasz plebiscyt. Pierwsza edycja pokazała ogromną siłę warszawianek, kobiece DNA naszego miasta. To forma podziękowania bohaterkom Warszawy za ich zaangażowanie, codzienną pracę, a często poświęcenie dla innych – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Na zgłoszenia kandydatek czekamy do 16 czerwca.

Z uwagi na tegoroczne obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, zostanie przyznany tytuł specjalny – „Warszawianka Przemian”.
- Mam nadzieję, że tak jak w 2018 roku plebiscytem „Warszawianka Stulecia” przywróciliśmy pamięć o kobietach, które sto lat temu wywalczyły dla nas prawa wyborcze, w roku 2019 plebiscytem Warszawianka Przemian nie tylko przybliżymy mieszkańcom Warszawy wiele postaci kobiet Okrągłego Stołu, ale przede wszystkim wydobędziemy te kobiety z cienia historii czerwca ’89 roku – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca kapituły i Rady m.st. Warszawy.
Warszawianka Roku - Edycja 2019 - 14 kwietnia 2019 r.

Rusza druga edycja plebiscytu „Warszawianka Roku”. Już dziś poznamy nową kapitułę oraz dowiemy się, jaki tytuł specjalny przyznamy w tym roku. Na inauguracji nie zabraknie Anny Ojer, Warszawianki Roku 2018. Niebawem więcej szczegółów.

pliki do pobrania

pytania i odpowiedzi

 1. Kto może zgłosić kandydatki?
  Do plebiscytu Warszawianka Roku kandydatki zgłosić może każdy, kto ukończył 18. rok życia. Kandydatki do tytułu specjalnego - Warszawianka Przemian – zgłaszają członkowie Kapituły.


 2. Kto może zostać Warszawianką Przemian?
  Warszawianką Przemian zostanie kobieta, która na przestrzeni ostatnich 30 lat poprzez swoją aktywność wpłynęła na kształt dzisiejszego społeczeństwa. Docenimy przede wszystkim działania na rzecz wolności, równości oraz poszanowania praw człowieka.


 3. Jak zgłosić kandydatkę do tytułu Warszawianka Roku?
  Zgłoszenia kandydatek przyjmujemy od 14.05 do 16.06. Kandydatkę zgłosić można:
  - elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
  - papierowo, za pomocą formularza dostępnego:
  na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
  - w biurze Marketingu Miasta ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa p. 153
  Wypełnione formularze papierowe można:
  - wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub
  - dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa p. 153, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”.


 4. Kto może głosować?
  Głosować może każdy, kto ukończył 18. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo.


 5. Jak wygląda głosowanie?
  Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu. Jedna osoba może zagłosować tylko raz.
  Głos można oddać na jedną Warszawiankę Roku i/lub jedną Warszawiankę Przemian.


 6. W jakim czasie można głosować?
  Głosowanie trwa od 4.09 do 6.10, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 16.00.


 7. W jaki sposób można oddać głos?
  Głosować można:
  - elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
  - podczas wydarzeń miejskich, których listę podamy na profilu wydarzenia na FB
  - papierowo, za pomocą formularza dostępnego:
  na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
  Wypełnione formularze papierowe można:
  - wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub
  - dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa p. 153, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”


 8. Kiedy będzie ogłoszenie wyników głosowania?
  Wyniki głosowania ogłosimy na uroczystej gali, 9 października 2019 r. w Warszawie oraz poinformujemy o nich na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku, a także w miejskich mediach społecznościowych.


 9. Dlaczego plebiscyt Warszawianka Roku dotyczy tylko kobiet?
  Doceniamy działania społeczne zarówno kobiet, jak i mężczyzn! Postanowiliśmy jednak przywrócić ideę plebiscytu na Warszawiankę Roku, który odbywał się w stolicy w ubiegłych dekadach. W innych plebiscytach wybieramy też najlepszych sportowców Warszawy, honorowych obywateli - mężczyźni są przez nas doceniani na różnych polach.


archiwum