Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wyniki badań

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań opinii społecznej na temat różnych kwestii związanych z naszym miastem. 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.