Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa w liczbach

Warszawa w liczbach zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat Warszawy oraz wyniki badań opinii społecznej na temat różnych kwestii związanych z naszym miastem. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Wykresy i infografiki zawarte na niniejszej stronie objęte są ochroną w zakresie majątkowych i osobistych praw autorskich, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.