Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szacunek ludności i kierunki mobilności

opublikowany: czwartek, 5. września 2019 - 8:58, Anna Misiurek

Szacunek liczby i kierunków mobilności ludności w Warszawie powstał na podstawie danych mobilnych z sieci komórkowej. To pierwsza próba wyjścia poza dane statystyki publicznej i wykorzystania big data do określenia rzeczywistej liczby ludności w stolicy.


Szacunek wykonano na podstawie analizy zdarzeń rejestrowanych w sieci komórkowej Orange Polska powiązanych z jej użytkownikami i ich zachowaniem. „Zdarzenia”, o których tu mowa to wszelkie interakcje, takie jak np. wysłanie SMS, otrzymanie maila, zmiana lokalizacji i związana z tym zmiana stacji bazowej jako miejsca logowania urządzenia mobilnego. Każde takie zdarzenie wiąże czasowo telefon/ modem komórkowy z pobliskimi stacjami bazowymi, co pozwala wyznaczyć położenie tego urządzenia w danym momencie. Posługując się danymi statystycznymi, zarówno wewnętrznymi raportami Orange jak i ogólnie dostępnymi GUS, wyniki analizy zostały przeliczone na całą populację mieszkańców oraz osób odwiedzających Warszawę. Analiza pozwoliła w sposób dynamiczny (wg dni wybranego tygodnia) określić nie tylko liczbę osób przebywających w mieście w dzień i w nocy, ale także liczbę osób przemieszczających się między poszczególnymi jednostkami administracyjnymi (na poziomie województwa, powiatu, dzielnicy oraz obszarów MSI).

 

Wykonawca: Orange Polska S.A.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.

Pliki do ściągnięcia

  1. Szacunek ludności i kierunki mobilności - raport z badania (plik: szacunek_ludnosci_i_kierunki_mobilnosci_-_raport_z_badania.pdf, rozmiar pliku: 4340.36 KB)