Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Publiczność instytucji kultury

opublikowany: środa, 25. stycznia 2017 - 14:42,

Głównym celem badania było stworzenie charakterystyki gości instytucji kultury zlokalizowanych w Warszawie. Badanie pozwoliło stworzyć obraz warszawskiej publiczności ogółem oraz profile publiczności każdej instytucji objętej badaniem.


Do udziału w badaniu zaproszono 30 instytucji kultury zlokalizowanych w Warszawie: teatry, muzea i galerie, a także Centrum Nauki Kopernik i warszawskie ZOO. Tematy poruszone w badaniu to m.in.: uczestnictwo w kulturze, współodwiedzanie, motywacje do udziału w wydarzeniach kulturalnych, satysfakcja z udziału w wydarzeniu oraz struktura społeczno-demograficzna odwiedzających. 

Badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (wywiady na tablecie) TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) z osobami opuszczającymi instytucje po udziale w wydarzeniach kulturalnych w październiku 2016 r. Łącznie przeprowadzono 5098 wywiadów.

Wykonawca badania: konsorcjum firm Millward Brown S.A. i Realizacja Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl