Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Barometr Warszawski

opublikowany: czwartek, 26. lipca 2012 - 13:00,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawcy badania:

 • 2020 r. - Danae Sp. z o.o.
 • 2019 r. - Danae Sp. z o.o.
 • 2018 r. - Danae Sp. z o.o.
 • 2017 r. - Konsorcjum: Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o.
 • 2016 r. - Realizacja Sp. z o.o.
 • 2015 r. - Realizacja Sp. z o.o.
 • 2014 r. - Realizacja Sp. z o.o.
 • 2013 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2012 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2011 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2010 r. - Konsorcjum: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej oraz PBS DGA Sp. z o.o.
 • 2009 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2008 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (lipiec), Centrum Badań Marketingowych Indicator (listopad i grudzień)
 • 2007 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2006 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2005 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2004 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 • 2003 r. - ARC Rynek i Opinia

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.

Uwaga! Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach dane w tabelach mogą nie sumować się do 100 proc.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.