Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2019

opublikowany: czwartek, 22. sierpnia 2019 - 15:22,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2019 r.: Danae Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. listopad_2019 (plik: bw_xi_2019.pdf, rozmiar pliku: 474.94 KB)
  2. czerwiec_2019 (plik: bw_vi_2019.pdf, rozmiar pliku: 477.97 KB)