Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017

opublikowany: wtorek, 24. października 2017 - 15:05,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2017 r.: Konsorcjum: Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. czerwiec_2017 (plik: bw_vi_2017.pdf, rozmiar pliku: 410.09 KB)
  2. listopad_2017 (plik: bw_xi_2017.pdf, rozmiar pliku: 404.16 KB)