Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016

opublikowany: poniedziałek, 26. września 2016 - 10:44,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2016 r.: Realizacja Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. czerwiec_2016 (plik: bw_vi_2016.pdf, rozmiar pliku: 421.92 KB)
  2. listopad_2016 (plik: bw_xi_2016.pdf, rozmiar pliku: 471.99 KB)