Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014

opublikowany: piątek, 1. sierpnia 2014 - 10:52,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2014 r.: Realizacja Sp. z o.o. – firma na stałe współpracująca z Millward Brown S.A.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. październik_2014 (plik: bw_x_2014.pdf, rozmiar pliku: 481.58 KB)
  2. czerwiec_2014 (plik: bw_vi_2014.pdf, rozmiar pliku: 652.77 KB)