Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013

opublikowany: czwartek, 8. sierpnia 2013 (cały dzień),

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2013 r.: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. listopad_2013 (plik: bw_xi_2013.pdf, rozmiar pliku: 175.66 KB)
  2. maj_2013 (plik: bw_v_2013.pdf, rozmiar pliku: 653.5 KB)