Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2012

opublikowany: czwartek, 26. lipca 2012 - 12:06,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2012 r.: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:
badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. listopad_2012 (plik: BW_XI_12.pdf, rozmiar pliku: 468.4 KB)
  2. czerwiec_2012 (plik: BW_VI_12.pdf, rozmiar pliku: 349.79 KB)