Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2011

opublikowany: poniedziałek, 27. czerwca 2011 - 14:41,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2011 r.: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:
badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. listopad_2011 (plik: BW_XI_11.pdf, rozmiar pliku: 254.59 KB)
  2. czerwiec_2011 (plik: BW_VI11.pdf, rozmiar pliku: 217.9 KB)