Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2010

opublikowany: czwartek, 26. sierpnia 2010 - 18:30,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2010 r.: konsorcjum: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej oraz PBS DGA Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.

Pliki do ściągnięcia

  1. grudzień_2010 (plik: BW_2010_XII.pdf, rozmiar pliku: 147.1 KB)
  2. lipiec_2010 (plik: BW_2010_VII.pdf, rozmiar pliku: 110.16 KB)