Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2008

opublikowany: środa, 6. stycznia 2010 - 14:25,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (Pen And Paper Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawcy badania w 2008 r.: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (lipiec), Centrum Badań Marketingowych Indicator (listopad i grudzień).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. grudzień_2008 (plik: BW_2008_XII.pdf, rozmiar pliku: 78.09 KB)
  2. listopad_2008 (plik: BW_2008_XI.pdf, rozmiar pliku: 101.53 KB)
  3. lipiec_2008 (plik: BW_2008_VII.pdf, rozmiar pliku: 109.95 KB)