Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2007

opublikowany: środa, 6. stycznia 2010 - 14:26,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (Pen And Paper Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2007 r.: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. listopad_2007 (plik: BW_2007_XI.pdf, rozmiar pliku: 117.85 KB)
  2. wrzesień_2007 (plik: BW_2007_IX.pdf, rozmiar pliku: 124.58 KB)
  3. maj_2007 (plik: BW_2007_V.pdf, rozmiar pliku: 124.62 KB)
  4. marzec_2007 (plik: BW_2007_III.pdf, rozmiar pliku: 120.01 KB)