Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2004

opublikowany: środa, 6. stycznia 2010 - 14:31,

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (Pen And Paper Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.


Wykonawca badania w 2004 r.: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru Warszawskiego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. listopad_2004 (plik: BW_2004_XI.pdf, rozmiar pliku: 116.34 KB)
  2. wrzesień_2004 (plik: BW_2004_IX.pdf, rozmiar pliku: 120.37 KB)
  3. lipiec_2004 (plik: BW_2004_VII.pdf, rozmiar pliku: 140.35 KB)