Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Narodowy Fundusz Zdrowia: konkurs na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży

Opublikowano piątek, 23 sierpień 2019 przez Biuro Polityki Zdrowotnej

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego r.ż.

Celem postepowania jest zawarcie umów na nowe miejsca udzielania świadczeń, w szczególności zlokalizowane na terenie szkół, a tym samym poszerzenie bazy szkolnych gabinetów stomatologicznych na Mazowszu, w których uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę stomatologiczną w miejscu nauki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy: opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

 

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • Ogłoszenie postępowań – 14.08.2019 r.
  • Termin składania ofert – 12.09.2019 r.
  • Termin otwarcia ofert – 16.09.2019 r.
  • Termin rozstrzygnięcia postępowań – 11.10.2019 r.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej MOW NFZ oraz Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ