Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego

opublikowany: piątek, 10. listopada 2017 - 8:00, Jakub Tokarski

Celami programu są:

  1. Ograniczenie zjawiska niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne.
  2. Zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania potomstwa u par, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia.
  3. Zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania potomstwa u kobiet, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną.
  4. Obniżenie kosztów ponoszonych przez pacjentów.
  5.  Zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie problemów płodności, możliwości zapobiegania i leczeniu niepłodności.

 

Do uczestniczenia w programie niezbędne jest spełnienie kryteriów:

1. Dla dofinansowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego:

a)   wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,

b)   rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,

c)   para została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

d)   para pozostaje w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

e)   w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

2. Dla dofinansowania zamrażania komórek jajowych:

a)     wiek kobiety mieści się w przedziale 18-40 lat,

b)    w dniu kwalifikacji do programu kobieta zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.

 

W celu uczestniczenia w programie należy zgłaszać się bezpośrednio do jego realizatorów.

Pliki do ściągnięcia

  1. Wykaz realizatorów programu (plik: realizatorzy_programu.pdf, rozmiar pliku: 206.06 KB)
  2. Uchwała Rady m.st. Warszawy (plik: 1216_uch_zalacznik_program.doc, rozmiar pliku: 250.5 KB)