Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej - zmiana wzoru formularza ofertowego

opublikowany: czwartek, 21. września 2017 (cały dzień), Jakub Tokarski

Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy informuje zmianie zarządzenia nr 1545/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019" oraz powołania komisji Konkursowej do wyboru ofert.


Zmianie ulega załącznik nr 4 do zarządzenia (formularz ofertowy) oraz terminy składania i otwarcia ofert, a także rozstrzygnięcia konkursu.

 

Nowy termin składania ofert w konkursie na realizację ww. programu upływa w dniu 5 października 2017 r. o godz. 16:00.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu mogą Państwo znaleźć w zarządzeniu Prezydenta m.st Warszawy (odnośnik poniżej).