Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Spotkania

opublikowano: 14 wrzesień 2015, s.borkowska

Merytoryczne spotkania networkingowe „Środa z ekspertem” służą wymianie wiedzy i doświadczeń oraz ułatwiają dobór partnerów do współpracy. Wspierają nieformalne kontakty między urzędnikami i naukowcami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami w ramach swoich obowiązków lub zainteresowań badawczych. Tematy spotkań odnoszą się do potrzeb zgłoszonych przez pracowników Urzędu oraz do najnowszych wyników badań.

Do tej pory odbyły się spotkania:

 • 29.03.2017 Miejsce i rola w przestrzeni miejskiej rozwijającego się kampusu Ochota
  Prelegentka: Aleksandra Gołdys, Centrum Wyzwań Społecznych UW
 • 26.10.2016 Monitoring kreatywności w Warszawie
  Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod  kierunkiem dr Katarzyny Wojnar. Raport z badania.
 • 22.06.2016 Uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach lokalnych
  Prelegenci: zespół badawczy składający się ze studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu pod  kierunkiem dr M. Środoń i dr M. Łukasiuk; Raport z badania oraz notatka ze spotkania;
 • 13.04.2016 Rewitalizacja miast
  Prelegenci: Jacek Grunt-Mejer, koordynator ZPR, dr Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH, Instytut Rozwoju Miast), Karol Kretkowski (TBS Warszawa Południe), dr Bohdan Skrzypczak Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Collegium Civitas); notatka ze spotkania;
 • 23.03.2106 Nowe przestrzenie gospodarcze Warszawy.
  Prelegenci: dr hab. Maciej Smętkowski, dr Dorota Celińska-Janowicz, dr Katarzyna Wojnar. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski; 
 • 27.01.2016 Zadłużenie czynszowe.
  Prelegenci: dr Izabela Grabowska, Bartosz Ledzion, Paweł Śliwowski. Badanie zostało zrealizowanego przez EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.; notatka ze spotkania;
 • 9.12.2015 Nowe, ciekawe formy współpracy ze studentami.
  Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Pracademia, UW, prezentacja), dr inż. Kinga Kurowska (Infox, PW, prezentacja), Gaweł Pasek, Katarzyna Żakowska (Wolontariat Badawczy, UW, prezentacja), Magdalena Jekiel (Konkurs Prezydenta na prace dyplomowe, CKS, prezentacja);
  notatka ze spotkania;
 • 25.11.2015 Zdrowie, sport, edukacja zdrowotna.
  Prelegenci: dr Maria Rogaczewska, Maria Szymborska (Centrum Wyzwań Społecznych UW, prezentacja), dr Daria Mejnartowicz, dr Dariusz Straszewski (Carolina Medical Centre, prezentacja), Zenon Dagiel (Dzielnica Ursynów);
  notatka ze spotkania;
 • 21.10.2015 Zarządzanie kryzysowe, zagrożenia klimatyczne.
  Prelegent: prof. William Solecki (University of New York, prezentacja);
  notatka ze spotkania;
 • 6.05.2015 Propozycja podejścia do zarządzania wiedzą dla Urzędu m.st. Warszawy.
  Prelegenci: dr Adam Płoszaj (EUROREG UW), dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), dr Karol Olejniczak (EUROREG UW, prezentacja), Grażyna Cieślak (CKS);
 • 6.05.2015 Warszawski rynek pracy (kreatywność, adaptacyjność, elastyczność).
  Prelegenci: dr Dominik Batorski (ICM UW, prezentacja), Jakub Rok (EUROREG UW, prezentacja), Maciej Pańków (SGH, prezentacja);
 • 4.11.2014 Kondycja gospodarcza i społeczna centrów i ulic usługowo-handlowych, kontekst Warszawy.
  Prelegenci: dr Dorota Celińska (EUROREG UW, prezentacja) , dr Leszek Dołęga (University of Liverpool, prezentacja);

Zachęcamy do zgłaszania tematów, na które chcieliby Państwo podzielić się wiedzą z urzędnikami Prosimy o kontakt mailowy: naukowa@um.warszawa.pl. Planujemy organizować maksymalnie jedno spotkanie w miesiącu i minimalnie jedno na kwartał.