Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Inteligentne miasta przyszłości

opublikowany: poniedziałek, 13. maja 2013 - 15:55, Małgorzata Borowicz
R.Motyl/UM Warszawa fot. R.Motyl/UM Warszawa
Prezydent Warszawy otwiera konferencję Europolis

W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja, podczas której dyskutowano nad ideą "smart cities", nad kierunkami rozwoju i przyszłością miast i ich mieszkańców.


W Centrum Nauki Kopernik, w dniu 10 maja 2013 roku, odbyła się konferencja z udziałem międzynarodowych gości "Europolis. Inteligentne miasta przyszłości". Organizatorami konferencji byli: Fundacja Schumana oraz miasto stołeczne Warszawa. Wydarzenie było poświęcone koncepcji "smart cities" czyli współpracy przedstawicieli przemysłu wysokiej technologii, władz miasta i obywateli na rzecz zarządzania wspólną przestrzenią.

Sukces inicjatywy „smart cities” jest możliwy tylko na bazie partnerstwa zainteresowanych sektorów. Niezbędna jest współpraca miast z przedsiębiorstwami, zarówno wielkimi koncernami, jak i małymi innowacyjnymi firmami, instytucjami naukowymi i „smart citizens”, czyli ludźmi, którzy rozumieją wyzwania naszej przyszłości, którzy identyfikują się z naszymi wspólnymi celami i angażują się we wprowadzenie wypracowanych wspólnie rozwiązań. Myślę, że dziś możemy już mówić o zawiązywaniu się takiego porozumienia. - powiedziała Prezydent Warszawy otwierając konferencję.

Wsród zaproszonych prelegentów i panelistów byli m.in. Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji; Guido Beermann - sekretarz stanu w senackim Urzędzie Berlina ds. gospodarki, technologii i badań naukowych; Hannu Penttila - wicemer miasta Helsinki; Thomas Quero - Urząd Miasta Nantes; Salvatore Caschetto - Urząd Miasta Mediolan; Veronika Haunold - Tina Wiedeń; Michał Olszewski - wiceprezydent m.st. Warszawy.