Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Bank Światowy oferuje możliwości biznesowe

opublikowany: środa, 15. czerwca 2011 - 10:50, Małgorzata Borowicz

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami biznesowymi, które wynikają ze wsparcia udzialanego przez instytycje z Grupy Banku Światowego.


Oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego (Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group, PSLO) oferuje informacje dotyczące możliwości biznesowych wynikających ze wsparcia udzielanego przez instytucje z Grupy Banku Światowego.


• Bank Światowy przeznacza znaczące środki na wspieranie rozwoju i poprawę warunków życia w krajach rozwijających się.
• Środki te przeznaczane są na realizację projektów inwestycyjnych, w ramach których zamawiane są roboty budowlane, dostawy towarów oraz usługi doradcze.
• Zamówienia realizowane są przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego, wybierane w drodze przetargów międzynarodowych.
• Udział w przetargach jest otwarty także dla polskich przedsiębiorstw wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji!

 


Przedsiębiorstwa decydujące się na udział w przetargach finansowanych ze środków Banku Światowego odnoszą znaczące korzyści:
• zyskują szansę wejścia na nowe rynki zbytu,
• dzięki wiarygodności instytucji finansującej zamówienia nie są narażone na probemy dotyczące płatności,
• zdobywają wiedzę dotyczącą procedur stosowanych w przetargach międzynarodowych,
• sięgając po nowe możliwości biznesowe budują przewagę nad konkurencją.


Oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego (PSLO) dostarcza informacje dotyczące przetargów finansowanych ze środków Banku Światowego oraz oferty innych instytucji wchodzących w skład Grupy Banku Światowego, obejmującej m. in. ubezpieczenia inwestycji zagranicznych od ryzyka politycznego.


BROSZURA INFORMACYJNA (plik .pdf) zawiera podstawowe informacje na temat możliwości biznesowych związanych z działalnością Grupy Banku Światowego. Ponadto na stronie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych znajdą Państwo aktualne informacje na temat działalności PSLO (konferencje, materiały do pobrania, prezentacje).

 

Kim jest PSLO?
Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group (PSLO) wchodzi w skład międzynarodowej sieci oficerów łącznikowych, powoływanych w celu promowania udziału przedsiębiorstw sektora prywatnego w projektach wspieranych przez instytucje Grupy Banku Światowego. PSLO ułatwiają lokalnym przedsiębiorcom dostęp do zasobów i usług oferowanych przez instytucje należące do Grupy.


PSLO działają w 78 krajach. Nie są pracownikami Banku Światowego, lecz lokalnych organizacji biznesowych.  Umiejscowieni są w izbach handlowych, zrzeszeniach przemysłowych, agencjach promocji gospodarki i tym podobnych instytucjach. W Polsce PSLO funkcjonuje w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Światowa sieć PSLO liczy nieco ponad 100 osób. Spis wszystkich PSLO dostępny jest w formie pliku pdf.


Do zadań PSLO należy:
• dostarczanie informacji na temat wsparcia udzielanego przez instytucje Grupy Banku Światowego oraz związanych z nim możliwości biznesowych,
• ułatwianie kontaktów między przedsiębiorstwami sektora prywatnego a instytucjami Grupy Banku Światowego,
• organizowanie konferencji, seminariów i innych wydarzeń poświęconych możliwościom rozwoju przedsiębiorstw sektora prywatnego,
• promowanie wykorzystania przez sektor prywatny wiedzy i zasobów instytucji Grupy Banku Światowego.


PSLO w Polsce
Oficer Łącznikowy Banku Światowego działa w Polsce od roku 2005. Do roku 2008 umiejscowiony był w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych funkcjonuje od roku 2009.
Dalsze informacje na temat sieci PSLO dostępne są na stronach Banku Światowego:
http://go.worldbank.org/N6ONQ4J4Q0

Źródło: PAIiIZ