Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Umowa na doradztwo na wybór partnera prywatnego - podpisana

opublikowany: piątek, 20. stycznia 2012 - 15:06, Andrzej Raff

W dniu 9 stycznia 2012 r. w siedzibie Biura Obsługi Inwestorów podpisana została umowa na doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego i sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia „Dostarczenie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich”.


Umowa podpisana została z konsorcjum, którego liderem jest PwC Polska Sp. z o.o., w skład którego wchodzą Eversheds LLP, Wierzbowski Eversheds Sp. k., PricewaterhouseCoopers LLP i Ove Arup&Partners International Limited.

Zadaniem doradcy będzie wykonanie studiów programowo – przestrzennych, analiz prawnych, finansowych i technicznych oraz przygotowanie postępowania na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie wybudowanie na gruntach należących do Miasta lokali komunalnych oraz zarządzanie nimi.
Umowa przewiduje, iż doradztwo trwać będzie nie dłużej niż do dnia 14 grudnia 2013 r.