Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2020 Budżet - Inwestycje

opublikowano: wtorek, 17. marzec 2020 - 9:48, admin

Łączny budżet na inwestycje to 3 104 mln zł, w tym inwestycje ogólnomiejskie - 2 126 mln zł oraz inwestycje dzielnicowe - 978 mln zł.

Największe warszawskie inwestycje:
  Transport i komunikacja - 1 497 mln zł
 • Projekt i budowa II linii metra
 • Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
 • Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta
 • Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego
 • Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
 • Rozwój sieci tras rowerowych
 • Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"
 • System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"
 • Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
  Edukacja492 mln zł
 • Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
 • Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
 • Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego
 • Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap
 • Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24
 • Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14
  Ochrona zdrowia194 mln zł
 • Budowa Szpitala Południowego
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II
 • Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga-Południe
 • Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka
 • Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II
 • Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)
 • Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota
 • Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81
 • Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Północ
 • Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek
  Kultura150 mln zł
 • Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
 • Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
 • Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi
 • Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28
 • Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik
 • Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8
 • Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)
 • Budowa Teatru Rozmaitości
 • Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej
  Pomoc społeczna112 mln zł
 • Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej
 • Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja
 • Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5
 • Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
 • Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy
 • Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
 • Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
  Sport74 mln zł
 • Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
 • Modernizacja Ośrodka Namysłowska
 • Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze
 • Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10
 • Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka
 • Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie
 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie
 • Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
 • Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"
 • Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze
  Bezpieczeństwo13 mln zł
 • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście
 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych