Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2019 Budżet - Inwestycje

opublikowano: wtorek, 26. marzec 2019 - 13:29, admin

W 2019 r. na wydatki majątkowe zaplanowano 2 963 mln zł, w tym na inwestycje ogólnomiejskie
- 1 834 mln zł, a na dzielnicowe - 1 129 mln zł.

Największe inwestycje warszawskie:
  Transport i komunikacja - 1 364 mln zł
 • Projekt i budowa II linii metra
 • Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta
 • Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona
 • Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
 • Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego
 • Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
 • Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej
 • Poprawa układu drogowego w Wesołej (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)
 • Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta
 • Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2
  Edukacja504 mln zł
 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
 • Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
 • Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej
 • Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z dojazdem przy ul. Myśliborskiej
 • Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, przy ul. Wawelskiej 46
 • Budowa przedszkola przy ul. Legendy
  Ochrona zdrowia253 mln zł
 • Budowa Szpitala Południowego
 • Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka
 • Budowa przychodni przy ul. Styrskiej na Pradze- Południe
 • Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego
 • Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12
 • Modernizacja pawilonu nr 10 w Szpitalu Wolskim
 • Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny
 • Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Południe
 • Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Północ
  Kultura150 mln zł
 • Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi
 • Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28
 • Budowa Bemowskiego Centrum Kultury
 • Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
 • Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
 • Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8
 • Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1
 • Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej
 • Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica
  Pomoc społeczna88 mln zł
 • Budowa żłobka przy ul. Kazury
 • Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
 • Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej
 • Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego
 • Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3
 • Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych
 • Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej
  Sport56 mln zł
 • Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22
 • Modernizacja Parku Kultury w Powsinie
 • Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)
 • Modernizacja Ośrodka Namysłowska
 • Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie)
 • Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji na Woli)
 • Modernizacja dachu wraz z oświetleniem obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7
 • Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10
 • Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
 • Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"
  Bezpieczeństwo22 mln zł
 • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej
 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.
 • Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia liczby miejsc dla osób bezdomnych