Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Wykonanie Budżetu - Budżety dzielnic

opublikowano: czwartek, 16. maj 2019 - 14:21, admin

Dzielnice realizowały swoje budżety zgodnie z załącznikiem dzielnicowym, stanowiącym integralną część budżetu m.st. Warszawy. Największe środki dzielnice zgromadziły z podatku od nieruchomości – 602 724 301 zł oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 547 622 635 zł. Dzielnice mają do dyspozycji także środki z budżetu państwa przyznane Warszawie, środki na realizację inwestycji i zadań własnych oraz środki wyrównawcze, ustalane corocznie przez Radę m.st. Warszawy. W 2018 r. wydatki dzielnicowe stanowiły 45,8% wydatków miasta.

 • zimowe oczyszczanie ulic - powierzchnia 9 296 tys. m2, średni koszt 1 675 zł/tys. m2
 • letnie oczyszczanie ulic - powierzchnia 8 044 tys. m2, średni koszt 953 zł/tys. m2
 • dzielnicowe kosze na śmieci - 1 395 986 opróżnień, średni koszt opróżnienia kosza 3 zł

Największe inwestycje dzielnicowe:

  BEMOWO
  Plan wydatków majątkowych 73 146 546 zł
  Wykonanie 27 859 123 zł
  Wskaźnik 38,09%

    15 470 360 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego
 •   4 486 621 zł
 • Budowa ul. Kopalnianej
 •   2 027 202 zł
 • Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku


  BIAŁOŁĘKA
  Plan wydatków majątkowych 105 286 664 zł
  Wykonanie 64 247 934 zł
  Wskaźnik 61,02%

    16 206 440 zł
 • Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej
 •   7 347 879 zł
 • Modernizacja ul. Zdziarskiej
 •   7 026 694 zł
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem


  BIELANY
  Plan wydatków majątkowych 81 204 262 zł
  Wykonanie 56 296 670 zł
  Wskaźnik 69,33%

    10 505 157 zł
 • Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a
 •   7 904 469 zł
 • Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a
 •   7 744 382 zł
 • Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12


  MOKOTÓW
  Plan wydatków majątkowych 77 502 391 zł
  Wykonanie 56 110 989 zł
  Wskaźnik 72,40%

    4 621 000 zł
 • Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury
 •   4 454 983 zł
 • Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej
 •   4 365 080 zł
 • Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda


  OCHOTA
  Plan wydatków majątkowych 37 422 924 zł
  Wykonanie 24 190 878 zł
  Wskaźnik 64,64%

    8 544 394 zł
 • Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93
 •   5 268 010 zł
 • Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46
 •   3 488 408 zł
 • Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a


  PRAGA-POŁUDNIE
  Plan wydatków majątkowych 36 126 741 zł
  Wykonanie 28 585 327 zł
  Wskaźnik 79,13%

    2 749 993 zł
 • Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36
 •   2 700 000 zł
 • Budowa ul. Mlądzkiej
 •   2 635 057 zł
 • Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw


  PRAGA-PÓŁNOC
  Plan wydatków majątkowych 66 759 087 zł
  Wykonanie 34 502 446 zł
  Wskaźnik 51,68%

    7 208 120 zł
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2
 •   4 853 022 zł
 • Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29
 •   4 198 641 zł
 • Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12


  REMBERTÓW
  Plan wydatków majątkowych 12 418 762 zł
  Wykonanie 9 319 510 zł
  Wskaźnik 75,04%

    2 616 255 zł
 • Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta
 •   1 117 796 zł
 • Budowa ul. Kramarskiej
 •   852 296 zł
 • Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia


  ŚRÓDMIEŚCIE
  Plan wydatków majątkowych 26 412 604 zł
  Wykonanie 19 066 330 zł
  Wskaźnik 72,19%

    5 483 453 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"
 •   3 600 000 zł
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1
 •   2 799 985 zł
 • Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)


  TARGÓWEK
  Plan wydatków majątkowych 59 851 724 zł
  Wykonanie 44 044 180 zł
  Wskaźnik 73,59%

    9 429 847 zł
 • Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej
 •   6 446 373 zł
 • Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu
 •   4 704 229 zł
 • Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III


  URSUS
  Plan wydatków majątkowych 42 311 437 zł
  Wykonanie 32 846 113 zł
  Wskaźnik 77,63%

    12 198 275 zł
 • Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby
 •   6 926 752 zł
 • Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka
 •   4 478 203 zł
 • Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego


  URSYNÓW
  Plan wydatków majątkowych 85 619 208 zł
  Wykonanie 46 306 421 zł
  Wskaźnik 54,08%

    5 506 541 zł
 • Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi
 •   5 183 572 zł
 • Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej
 •   5 167 298 zł
 • Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58


  WAWER
  Plan wydatków majątkowych 64 695 686 zł
  Wykonanie 40 723 270 zł
  Wskaźnik 62,95%

    5 543 597 zł
 • Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni
 •   4 474 607 zł
 • Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle
 •   3 308 338 zł
 • Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)


  WESOŁA
  Plan wydatków majątkowych 23 054 524 zł
  Wykonanie 19 659 048 zł
  Wskaźnik 85,27%

    8 853 957 zł
 • Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)
 •   3 329 671 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna
 •   1 770 762 zł
 • Budowa żłobka w os. Zielona


  WILANÓW
  Plan wydatków majątkowych 81 851 853 zł
  Wykonanie 51 211 864 zł
  Wskaźnik 62,57%

    18 356 570 zł
 • Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą
 •   10 655 684 zł
 • Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II
 •   4 123 808 zł
 • Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem


  WŁOCHY
  Plan wydatków majątkowych 24 127 595 zł
  Wykonanie 10 978 038 zł
  Wskaźnik 45,50%

    2 713 216 zł
 • Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej
 •   2 144 843 zł
 • Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu
 •   1 117 955 zł
 • Modernizacja ul. Zapustnej


  WOLA
  Plan wydatków majątkowych 72 355 913 zł
  Wykonanie 53 121 961 zł
  Wskaźnik 73,42%

    9 198 365 zł
 • Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego
 •   8 877 632 zł
 • Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)
 •   6 360 173 zł
 • Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A


  ŻOLIBORZ
  Plan wydatków majątkowych 17 035 190 zł
  Wykonanie 8 643 447 zł
  Wskaźnik 50,74%

    2 283 755 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego
 •   1 762 061 zł
 • Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I
 •   907 906 zł
 • Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)