Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Wykonanie Budżetu - Transport i komunikacja

opublikowano: czwartek, 21. czerwiec 2018 - 9:16, admin

Na transport i komunikację miejską w 2017 roku przeznaczyliśmy 4 052 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta. Z komunikacji miejskiej skorzystało 1 143 886 870 pasażerów, tj. ponad 7 mln więcej niż w 2016 roku.
Warszawski system komunikacji miejskiej tworzą metro, autobusy, tramwaje oraz kolej. W 2017 roku na zapewnienie przewozu pasażerów wydaliśmy 2 465 mln zł. Sprzedaliśmy 84,7 mln biletów i uzyskaliśmy z tego tytułu 854 mln zł. Miasto finansuje 62,8% kosztu przejazdu. Pozostałe 37,2% przypada na pasażera, który płaci za bilet.

Metro
 • szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów – 224,8 mln
 • 75 pociągów
 • 28 km – długość linii I + II
 • 35 556 627 wozokilometrów
Autobusy
 • szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów – 590,7 mln
 • 1 813 autobusów
 • długość tras: linie dzienne – 1 328 km, linie nocne – 542 km, linie lokalne – 594 km
 • wozokilometry: Miejskie Zakłady Autobusowe - 88 808 964, pozostali przewoźnicy autobusowi – 32 901 941
 • punktualność – 95,2%
Tramwaje
 • szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów – 269,2 mln
 • 729 wagonów
 • 132 km – długość tras linii tramwajowych
 • 51 880 208 wozokilometrów
 • punktualność – 97,8%
Kolej (SKM, Koleje Mazowieckie, WKD)
 • szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów – 59,2 mln
 • 28 pociągów SKM
 • 172 km – długość tras (SKM, Koleje Mazowieckie, WKD)
 • 14 661 315 wozokilometrów - SKM
 • 5 941 925 pociągokilometrów - pozostali przewoźnicy kolejowi
P+R (Parkuj i Jedź)
 • 14 parkingów na 4 244 samochody
 • 590 miejsc do parkowania rowerów
Warszawski Rower Publiczny
 • 5 136 388 wypożyczeń w 2017 roku
 • ok. 610 tys. zarejestrowanych użytkowników
 • łącznie 355 stacji
Sieć sprzedaży biletów
 • łącznie 4 137 punktów sprzedaży biletów (stacjonarnych i mobilnych)
 • utrzymanie i obsługa systemu biletowego – 12 813 195 zł

Warszawa poprzez swoją jednostkę budżetową – Zarząd Transportu Miejskiego – organizuje, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, komunikację miejską w aglomeracji liczącej 33 podwarszawskie gminy oraz jeden powiat. Łącznie to 3,5 tys. km tras w Warszawie oraz 1,2 tys. km - poza Warszawą. Gminy partycypują w wydatkach na komunikację miejską, wpłacając w 2017 roku do budżetu m.st. Warszawy środki w wysokości 63,9 mln zł. W 2017 roku wprowadziliśmy korzystne dla pasażerów zmiany w taryfie biletowej. Od 1 czerwca zostały obniżone ceny biletów długookresowych dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy z okolicznych gmin. Natomiast od 1 września uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów publicznych i niepublicznych oraz uczniowie mieszkający w Warszawie, którzy uczą się w placówkach poza granicami stolicy podróżują warszawską komunikacją miejską bezpłatnie.