Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet - Transport i komunikacja

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 12:30, admin

W roku 2016 na wydatki związane z transportem i komunikacją planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 4 437 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta i stanowi 30,2% wszystkich wydatków. W ramach tej kwoty 2 734 mln zł będą kosztowały usługi komunikacji miejskiej.

Z I linii warszawskiego metra, które potrzebuje 38 min aby pokonać trasę 23 km od stacji Kabaty do stacji Młociny, w dzień powszedni korzysta średnio ok. 540 tys. pasażerów. W 2015 roku uruchomiony został odcinek centralny II linii metra, który w 11 min pokonuje odległość 6,1 km od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński.

il. Kazimierz Pelczar

Mieszkańcy Warszawy mają również do dyspozycji 1 517 autobusów (100% taboru przystosowane jest do przewozu osób niepełnosprawnych), dzięki którym mogą poruszać się na 172 dziennych liniach autobusowych, 42 liniach podmiejskich i 43 nocnych. W Warszawie w szczycie komunikacyjnym wyjeżdża 421 pociągów tramwajowych, w tym 276 niskopodłogowych, kursujących na 26 liniach.

System warszawskiej komunikacji miejskiej to także połączenia kolejowe, gdzie w ramach systemu szybkiej kolei miejskiej pasażerowie mają do dyspozycji 28 pociągów kursujących na 4 liniach. Do systemu komunikacji miejskiej stolicy należy również 14 parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R) z 4 134 miejscami parkingowymi.

Kolejną ważną składową całego systemu komunikacyjnego Warszawy jest transport rowerowy, który został uruchomiony w 2012 roku. System Roweru Publicznego stale się rozwija - od 2015 roku można pożyczać tandemy (rowery dla 2 osób) oraz rowerki dziecięce. Dochody z opłat ponoszonych przez użytkowników systemu VETURILO wyniosą w bieżącym roku 2,1 mln zł, a wydatki na zakup usług Systemu Roweru Publicznego – ponad 6,6 mln zł. Jak w latach ubiegłych, poniesie je budżet miasta.

Dla wygody mieszkańców, system komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy obejmuje ponad 600 przystanków tramwajowych, ok. 3 700 przystanków komunikacji autobusowej, 28 stacji metra oraz 48 przystanków i dworców kolejowych obsługiwanych przez linie Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD przez pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Przejazdy pasażerów środkami komunikacji miejskiej finansowane są wspólnie przez miejską kasę i pasażerów kupujących bilety. Wpływy z biletów, które w 2016 roku planowane są w kwocie 864 mln zł, pokrywają koszty komunikacji miejskiej w ok. 30%. Oznacza to, że do każdego jednorazowego biletu przesiadkowego za 4,40 zł pozwalającego na jazdę komunikacją miejską przez 75 min, miasto dopłaca 10,26 zł.

il. Kazimierz Pelczar

il. Kazimierz Pelczar

Bilety komunikacji miejskiej można kupić w Warszawie w ponad 3,9 tys. punktach zlokalizowanych w różnych miejscach miasta. Utrzymanie i obsługa systemu biletowego obejmującego m.in. wydrukowanie i przechowywanie biletów kosztuje miasto w ciągu roku ok. 15 mln zł.

Dla zapewnienia mieszkańcom usług z zakresu komunikacji o jak najwyższych standardach niezbędne jest utrzymanie infrastruktury przystankowej na odpowiednim poziomie. Sprzątanie i remonty pętli autobusowych oraz przystanków, mycie wiat, ich konserwacja oraz opróżnianie koszy przystankowych to wydatek wynoszący w ciągu roku 39 mln zł.

Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwają patrole ochrony pasażerów. Wydatki na ten cel zaplanowano na poziomie 1,5 mln zł. Inwestycje w tej sferze planuje się na kwotę prawie 1 088 mln zł.