Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 11:26, admin

 

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

Przedstawiam Państwu kluczowe informacje o dochodach i wydatkach budżetowych na kolejny rok budżetowy – 2016. Szczegółowe dane budżetowe zawarte są w „Budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok” dostępnym na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” lub w siedzibie Urzędu w Warszawie przy ul. Kredytowej 3.

W 2016 roku priorytetem polityki budżetowej miasta jest dalsze zwiększanie potencjału rozwojowego Warszawy poprzez inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020. Planowane są duże inwestycje infrastrukturalne, w tym kontynuacja największej inwestycji samorządowej w Polsce czyli budowy II linii metra. Rozpoczniemy realizację przedsięwzięć w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Służy on integracji m.st. Warszawy z otaczającymi ją gminami poprzez realizację wspólnych działań, dla których głównym źródłem finansowania będą środki unijne. W roku 2016 wpływy do budżetu miasta zostały zaplanowane w kwocie 13 miliardów 483 miliony zł. Na realizację wszystkich zadań przeznaczymy 14 miliardów 686 milionów zł, w tym 2 miliardy 424 miliony zł na inwestycje. Pozostałe 12 miliardów 262 miliony zł przeznaczymy na zadania z zakresu edukacji i wychowania dzieci oraz młodzieży, zapewnienie transportu publicznego, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, gospodarkę zasobem komunalnym, oczyszczanie miasta, a także na działalność kulturalną i sportową.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok”.

Zapraszam do lektury budżetu w „pigułce”.


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz Waltz

Statystyka Warszawy

 

Powierzchnia
517 km2
Liczba ludności zamieszkałej w stolicy
1 735 tys. os.
Liczba kobiet na 100 mężczyzn 118
ludność w wieku produkcyjnym 60,8%
ludność w wieku poprodukcyjnym
22,8%
ludność w wieku przedprodukcyjnym
 16,3%