Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Sport

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 12:51, admin

Na działalność rekreacyjną i sportową oraz upowszechnianie turystyki Warszawa przeznaczyła w budżecie na 2015 r. kwotę 123 mln zł.

Do priorytetowych zadań realizowanych przez Miasto w tym obszarze należy m.in. realizacja szeregu programów takich jak: „Senior – starszy sprawniejszy”, „Od zabawy do sportu”, akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” czy „Aktywny Warszawiak”. Miasto w swoim budżecie zaplanowało także środki na festyny, pikniki i imprezy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców oraz ogólnodostępne imprezy biegowe. Miasto w swoim budżecie zaplanowało także środki na sport i rekreację osób niepełnosprawnych, w tym na program „Niepełnosprawny - sprawniejszy”. Miasto, jak co roku, część środków przeznaczy na program stypendialny i nagrody za osiągnięcia sportowe. Na ten cel w budżecie miasta planuje się przeznaczyć ponad 1,3 mln zł.

 

        

 

Główne inwestycje sportowe to: modernizacja i zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Żoliborz, urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego - Fort Włochy, budowa basenu i sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Niegocińskiej w dzielnicy Mokotów.