Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Przeznaczenie pieniędzy

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 12:20, admin

Na co Warszawa przeznaczy swoje pieniądze w roku 2015?

Jak co roku m.st. Warszawa znaczną część zgromadzonych środków finansowych przeznacza na wydatki inwestycyjne. W roku 2015 rozpoczynamy inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020. Inwestycje te będą realizowane niemal we wszystkich obszarach działania miasta. Miasto planuje m.in. rozbudowę II linii metra w formule 6+5. Realizowane będą także programy strategiczne z zakresu edukacji, rozwoju sieci żłobków, rewitalizacji obszaru Pragi, budownictwa społecznego, centrów lokalnych czy program Dzielnica Wisła. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta niezbędne jest zabezpieczenie środków na utrzymanie funkcjonujących na terenie Miasta placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, dróg, zasobu komunalnego, instytucji kultury, ośrodków zdrowia oraz sportu i rekreacji. Miasto Warszawa jest największym płatnikiem tzw „janosikowego”. W roku 2015 wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa na ten cel wyniesie 728 mln zł.

Tak więc w roku 2015 miasto Warszawa planuje łącznie wydać na: