Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Pomoc społeczna

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 12:36, admin

Na ten cel w 2015 r. Warszawa przeznaczy 851 mln zł. Z tej kwoty 30 mln zł będzie przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych obejmujących m.in. modernizację i budowę różnorodnych placówek pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej i zespołu ognisk wychowawczych, żłobków.

 

 

Z budżetu miasta współfinansowanych jest blisko 5,6 tys. miejsc w żłobkach dla dzieci do lat 3, tj. ponad 200 miejsc więcej niż w roku 2014. Roczny wydatek z budżetu miasta związany z utrzymaniem 1 miejsca to 14,4 tys. zł. Stanowi to 85% kosztów związanych z prowadzeniem tych placówek. Pozostałe 15% finansowane jest przez rodziców maluchów.