Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Ochrona zdrowia

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 12:44, admin

Choć ustawowy obowiązek finansowania ochrony zdrowia spoczywa na NFZ, Miasto także jak co roku część swojego budżetu przeznacza na ten cel. W roku 2015 jest to kwota 277 mln zł. Miasto sfinansuje 15 różnych programów zdrowotnych realizowanych m.in. przez zakłady opieki zdrowotnej, jak i organizacje pozarządowe, w tym między innymi: dla dzieci i młodzieży, kobiet, dla seniorów oraz programy opieki nad osobami przewlekle bądź nieuleczalnie chorymi.

 

 

Za 175 mln zł Miasto zrealizuje inwestycje w warszawskich placówkach ochrony zdrowia, takich jak szpitale:

  • Czerniakowski
  • Praski
  • Grochowski
  • Wolski
  • Św. Rodziny
  • Warszawski Szpital dla Dzieci