Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Inwestycje Warszawy

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:26, admin

il. Kazimierz Pelczar

 

W roku 2015 Warszawa przeznaczy na inwestycje 2 589 mln zł, co stanowi 17,4% wydatków Miasta.

Największe inwestycje zaplanowane do realizacji w 2015 r. to:

  • kontynuacja prac związanych z budową kolejnych odcinków II linii metra,
  • kontynuacja budowy Trasy Świętokrzyskiej, ul. Nowolazurowej oraz modernizacji ciągu ulic Marsa – Żołnierska,
  • rozbudowa stacji techniczno-postojowej Kabaty obsługującej I i II linię metra,
  • rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin,
  • budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Racławicka - ul. Konstruktorska,
  • kontynuacja prac przygotowawczych do budowy Trasy Krasińskiego,
  • kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala Wolskiego,
  • kontynuacja rozbudowy i modernizacji Warszawskiego Szpitala dla Dzieci,
  • modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta,
  • modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki.

 

Miasto planuje również kontynuację prac dotyczących zagospodarowania nabrzeży Wisły i działań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie miasta poprzez przebudowę oświetlenia ulic oraz budowę sygnalizacji świetlnych.

Ponadto, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zostały ujęte zadania planowane do realizacji w ramach programów strategicznych na lata 2015-2022, tj. Dzielnica Wisła, rewitalizacja obszaru Pragi, rozwój budownictwa społecznego, rozwój edukacji, centra lokalne, rozwój sieci żłobków.