Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Główne źródła dochodów

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 11:52, admin

Jakie są źródła dochodów Warszawy?

Warszawa uzyskuje dochody z 91 różnych źródeł. Wśród nich występują znaczące kwoty, jak 4,2 mld zł z tytułu podatku dochodowego od mieszkańców Warszawy lub 1,2 mld zł z podatku od nieruchomości. Dochody Warszawy tworzą jednak również mniejsze kwoty, takie jak np. 14 zł za bilet ulgowy na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, czy 15 zł do Warszawskiego ZOO. Istotnym wsparciem dla realizacji zadań rozwojowych będą w dalszym ciągu środki z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020. Na 2015 rok dochody z tego tytułu planowane są w kwocie 691 mln zł.