Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Edukacja

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 12:33, admin

W roku 2015 planuje się na edukację przeznaczyć kwotę 2 994 mln zł, co stanowi blisko 20,1 % budżetu miasta.

Młodzi mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej placówek publicznych oraz niepublicznych. W Warszawie funkcjonuje: 780 przedszkoli, 274 szkoły podstawowe, 193 gimnazja, 177 liceów, 140 szkół zawodowych oraz 113 szkół i przedszkoli specjalnych. Ponadto w mieście działają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne, ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, szkolne schroniska oraz młodzieżowe domy kultury. Do warszawskich placówek oświatowych - szkół i przedszkoli - uczęszcza ponad 290 tysięcy uczniów. Miasto stołeczne Warszawa przekazuje dotację na każdego ucznia oraz przedszkolaka uczęszczającego do placówki niepublicznej.

 

 

Wydatki na edukację obejmują nie tylko prowadzenie przedszkoli i szkół, w tym świetlic szkolnych, ale także: zajęcia sportowe dla uczniów, dowożenie dzieci, prowadzenie specjalnych ośrodków szkoleniowo-wychowawczych, internatów i burs szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego, schronisk szkolnych oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej.

 

 

Miasto w 2015 roku przeznaczy na każdego:

 • przedszkolaka 5 863 zł
 • przedszkolaka w oddziale przedszkolnym 5 760 zł
 • ucznia szkoły podstawowej 5 910 zł
 • gimnazjalistę 5 997 zł
 • licealistę 6 180 zł
 • ucznia szkoły zawodowej 4 435 zł
 • ucznia korzystającego z poradni psychologiczno-pedagogicznej 181 zł

W ramach budżetu Miasto przeznacza część środków na stypendia.

 

 

Na inwestycje w ramach tej sfery planuje się przeznaczyć w 2015 r. kwotę 147 mln zł.

Wśród nich znajdują się m.in.

 • budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w dzielnicy Wilanów,
 • budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej w dzielnicy Wilanów,
 • budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej w dzielnicy Wola,
 • budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III w dzielnicy Targówek,
 • budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem w dzielnicy Białołęka,
 • budowa przedszkola przy ul. Tanecznej – 4,9 mln zł w dzielnicy Ursynów,
 • przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42 w dzielnicy Mokotów,
 • rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej w dzielnicy Ursus,
 • budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 w dzielnicy Ochota,
 • budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9 w dzielnicy Bielany,
 • budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej w dzielnicy Białołęka,
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w dzielnicy Białołęka.