Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Dzielnice

opublikowano: środa, 25. marzec 2015 - 12:17, admin

Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. Dochody i wydatki każdej z nich stanowią jej budżet, będący częścią budżetu m.st. Warszawy. Wśród głównych zadań realizowanych przez dzielnice znajduje się finansowanie warszawskiej oświaty. Dzielnice przeznaczają na to zadanie 53,0% pieniędzy, którymi dysponują.

Budżety dzielnic Warszawy na rok 2015

 

 

Na co dzielnice przeznaczają pieniądze z budżetu?

 

 

Dzielnice w ramach swoich zadań dbają m. in. o utrzymanie porządku i czystości w mieście. W 2015 roku planuje się np: