Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet - Bezpieczeństwo

opublikowano: piątek, 27. marzec 2015 - 11:27, admin

W 2015 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego Miasto przeznaczy środki w wysokości 258 mln zł. Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz porządku w miejscach publicznych obejmują m.in. utrzymanie 1 537 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania monitoringu w mieście obejmującego 432 kamery. Miasto chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom opłaca dodatkowe patrole ponadnormatywne realizowane przez policję. Takich patroli dwuosobowych na ulicach Warszawy planujemy na 2015 r. ok. 8,5 tys. Miasto współfinansuje także działania realizowane przez Policję i Straż Pożarną oraz finansuje wydatki trzech ochotniczych straży pożarnych. W mieście działa także Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, z usług którego przewiduje się, że skorzysta ok. 23 tys. osób.

 

 

 

Na wydatki inwestycyjne w sferze "bezpieczeństwo i porządek publiczny" planujemy przeznaczyć środki w wysokości 8,3 mln zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu oraz przekazać dotacje celowe: dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup pojazdów oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne oraz modernizacje i rewitalizacje obiektów Straży.

 

Z budżetu Miasta finansuje się także system monitoringu