Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Znajdź on-line grób na Powązkach

opublikowany: piątek, 28. października 2011 - 16:17, Robert Trzaska
Piotr Wierzbowski / warsawtour.pl fot. Piotr Wierzbowski / warsawtour.pl
Cmentarz Powązkowski

W serwisie Mapa Cmentarzy, przygotowanym przez Biuro Geodezji i Katastru we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, prezentowane są wszystkie cmentarze zlokalizowane w Warszawie. Dla starej części Cmentarza Powązkowskiego została uruchomiona także wyszukiwarka miejsc pochówku.


Dane, które można znaleźć w serwisie Mapa Cmentarzy pochodzą z - nadzorowanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków - projektu inwentaryzacji pomników na terenie cmentarza Stare Powązki. Do końca października 2011 roku zinwentaryzowano 123 kwatery. Zebrane w terenie dane nanoszone są na elektroniczną mapę Warszawy. Elektroniczna baza projektu zawiera aktualnie ponad 12 300 zinwentaryzowanych grobów i ponad 34000 nazwisk osób pochowanych na cmentarzu.

W serwisie mapowym, można znaleźć szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach pochówku – dokładną lokalizacje na terenie cmentarza, zdjęcia nagrobka, informacje o materiale z jakiego został wykonany oraz inskrypcje (tekst wyryty na nagrobku) i bibliografię, jeśli przy opracowywaniu korzystano z publikacji. 

Projekt inwentaryzacji – którego pełna nazwa to „Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki” – prowadzony jest przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biuro Geodezji i Katastru we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji.

Partnerami projektu inwentaryzacji są także: Urząd Pracy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, które pomogły w zaktywizowaniu do prac inwentaryzacyjnych osób niepełnosprawnych. Ponadto: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa oraz Zarząd Cmentarza Stare Powązki. 
 
Ratusz planuje uruchomienie wyszukiwarki miejsc pochówku dla większości warszawskich cmentarzy. Dzięki temu – w ciągu najbliższych kilku lat – będzie można bez problemu pozyskać informację o osobach pochowanych na stołecznych cmentarzach. 
 
W portalu mapowym Warszawy funkcjonuje już siedem serwisów geoinformacyjnych :  

  • Warszawa dzisiaj
  • Warszawa historyczna
  • Topograficzna Baza Danych
  • Mapy własności
  • Plany zagospodarowania
  • Mapy cmentarzy
  • Miejskie nieruchomości na sprzedaż 

Dzięki serwisowi prowadzonemu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy szybko i łatwo odnajdziemy potrzebne na co dzień informacje, takie jak: lokalizacja ulicy bądź adresu, lokalizacja obiektów administracji publicznej, szkół, przedszkoli, teatrów, domów kultury, obiektów sportowych, komunikacji miejskiej i wiele innych. Inwestorów i przedsiębiorców mogą zainteresować informacje na temat planów zagospodarowania przestrzennego czy nieruchomości, wystawionych na sprzedaż przez Urząd Miasta. Portal, dzięki historycznym opracowaniom kartograficznym pozwala zapoznać się także ze zmianami urbanistycznymi jakie zachodziły w stolicy w latach 1891 - 2010.