Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zawieszany realizację usług firmy Arriva

opublikowany: wtorek, 7. lipca 2020 - 18:21, Maciej Dziubiński

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zawiesza realizację usług przewozowych świadczonych w ramach trzech kontraktów przez firmę Arriva Bus Transport Polska.


Od dnia 7 lipca Zarząd Transportu Miejskiego wstrzymuje obsługę linii autobusowych przez firmę Arriva w Warszawie.

Zawieszenie obowiązuje do odwołania, które może nastąpić po przedstawieniu przez spółkę dowodów lub okoliczności potwierdzających zdolność do bezpiecznego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

Powyższa decyzja uzasadniona jest względami bezpieczeństwa pasażerów, które dla nas jest kluczowe.