Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wypowiedz umowę – nie płać podwójnie!

opublikowany: poniedziałek, 18. marca 2013 - 8:54, Magdalena Łań
Wszyscy będziemy segregować śmieci. fot. Wszyscy będziemy segregować śmieci.

Od 1 lipca rachunki wystawiane co miesiąc przez firmy odbierające odpady zastąpi opłata śmieciowa uiszczana na rzecz miasta. Posiadacze umów z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia – by od lipca nie płacić podwójnie, powinni dostarczyć wypowiedzenie do obsługującej ich firmy do końca marca.


Ostatnim dniem obowiązywania umów zawieranych dotychczas na wywóz śmieci powinien być 30 czerwca 2013 r.

Aby wypowiedzieć umowę należy:

1.   Sprawdzić w umowie zapis dotyczący okresu wypowiedzenia umowy. W przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie musi dotrzeć do siedziby firmy do 31 marca 2013 r. Gdy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, wypowiedzenie musi dotrzeć do 31 maja 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci, jaki powinniśmy uregulować, będzie rachunek za czerwiec 2013 r.

2.  Sporządzić pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Pismo to powinno być podpisane przez osobę, która zawarła umowę lub inną upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy, z którą została zawarta obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów z danej nieruchomości.

3. Zadbać o potwierdzenie złożenia wypowiedzenia. Gdy wysyłamy wypowiedzenie listem poleconym, dołączmy zwrotne potwierdzenie odbioru, gdy składamy je w siedzibie firmy poprośmy o potwierdzenie odbioru na kopii.

Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty śmieciowej, a wcześniejsze umowy nie wygasną automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy.

W załączeniu znajdą Państwo wzór wypowiedzenia, który należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do firmy dotychczas odbierającej śmieci z danej nieruchomości.

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Wzór wypowiedzenia (plik: wzor_wypowiedzenia.doc, rozmiar pliku: 49.5 KB)