Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wsparcie dla dzieci z Pragi-Północ

opublikowany: poniedziałek, 27. maja 2013 - 13:50, Magdalena Łań
Świetlica TPD przy pl. Hallera 5 wchodząca w skład konsorcjum. Fot. R. Motyl fot. Świetlica TPD przy pl. Hallera 5 wchodząca w skład konsorcjum. Fot. R. Motyl

Prezydent m.st. Warszawy rozstrzygnęła konkurs dla organizacji pozarządowych na działania wyrównujące szanse dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 2014r. to blisko 1,7 mln zł. Konkurs wygrało konsorcjum 9 organizacji pozarządowych, które przygotowały projekt „BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji”.


Projekt będzie realizowany w ramach polityki prorodzinnej m.st. Warszawy zapisanej w programie „Rodzina” na lata 2010 – 2020. Wpisuje się także w Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Projekt ma charakter pilotażowy, a jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku od 7 do 18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzieci, które są poza instytucjonalnym systemem wsparcia. Ratusz zaproponował skoncentrowanie na kompleksowych działaniach organizujących czas wolny, budujących nowe możliwości rozwojowe oraz zwiększających szanse edukacyjne.

Wyjątkowość tego projektu polega również na tym, że po raz pierwszy konsorcjum aż dziewięciu organizacji pozarządowych wspólnie będzie realizować zadanie dofinansowywane ze środków m.st. Warszawy. - mówił Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w trakcie spotkania z organizacjami – Przedstawiona oferta jest kompleksowa, integrująca środowisko lokalne i wykorzystująca już istniejącą infrastrukturę, na przykład ośrodek sportu, czy dom kultury do prowadzenia działań.

Efekty tego pilotażowego projektu muszą być widoczne poprzez poprawę wyników nauczania dzieci i młodzieży, wzrost frekwencji szkolnej oraz integrację z grupą rówieśniczą.

W czerwcu ratusz ogłosi II edycję konkursu na wsparcie podobnych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie to blisko 4,5 mln zł, a realizacja potrwa do połowy 2015r.