Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wpływ nowelizacji przepisów na gospodarkę odpadami

opublikowany: wtorek, 18. czerwca 2019 - 16:22, Dominika Wiśniewska

W środę, 19 czerwca, o godz. 12.30 (park Świętokrzyski, przy fontannie) zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy o stanowisku samorządów wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Unii Metropolii Polskich: Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszczy oraz Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.