Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wkrótce egzaminy – przygotowaliśmy filmy edukacyjne dla ósmoklasistów

opublikowany: piątek, 16. kwietnia 2021 - 8:14, Konrad Klimczak

Pod koniec maja ponad 17,3 tys. warszawskich ósmoklasistów czeka pierwszy poważny, pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla uczniów przygotowujących się do tego ważnego sprawdzianu zrealizowaliśmy specjalne filmy edukacyjne.


- To nie jest zwykły rok szkolny. Niepewność i zdalna nauka nie ułatwiają przygotowań do egzaminów, które zdecydują o przyszłości naszych dzieci na najbliższe lata. Dlatego #WarszawaWspiera uczniów – przygotowaliśmy dla Was filmy do powtórki materiału. Korzystajcie, zachęcam! Chcemy się dzielić wsparciem młodzieży w całej Polsce, dlatego filmy zamieszczamy na: https://youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g. Trzymam kciuki za wyniki egzaminów i Wasze wybory dalszej ścieżki edukacyjnej - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W części pierwszej startujemy z następującymi tematami:

- język angielski: czasowniki nieregularne, Present Simple, stopniowanie przymiotników;

- matematyka: proporcjonalność i jej wykorzystanie, równania z jedną niewiadomą;

- język polski: zestawienia, złożenia, zrosty.

- Kolejne tematy będą się pojawiać na kanale Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń do 15 maja. Egzaminy zaplanowane są na 25-27 maja. Kwiecień to zatem najlepszy czas na powtórzenie i utrwalenie wiedzy. Nasze filmy edukacyjne mogą być ciekawą formą nauki przed tym ważnym sprawdzianem wiedzy – dodaje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Filmy edukacyjne powstały we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami: XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie.

Egzamin w nowej formule

Przypominamy: w związku z pandemią i nauką zdalną tegoroczny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony – jednorazowo - w nowej formule. Na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia ministra Przemysława Czarnka, a nie w podstawie programowej.

W przypadku ósmoklasistów zmieniły się m.in. wymagania z j. polskiego i matematyki (zmiana proporcji między zadaniami otwartymi a zamkniętymi, ograniczenie listy lektur) oraz języka obcego (średni poziom biegłości językowej, mniejsza liczba zadań otwartych).

Harmonogram tegorocznych egzaminów ósmoklasistów:

język polski – 25 maja (wtorek), godz. 9.00,

matematyka – 26 maja (środa), godz. 9.00,

język obcy nowożytny – 27 maja (czwartek), godz. 9.00.

Tematyka zagadnień omawianych w filmach

Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja. Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Język polski:

1. Nauka o języku. Typy podmiotów i orzeczeń (a szczególnie orzeczenie imienne);

2. Nauka o języku. Części zdania - w tym zwłaszcza rozróżnianie przydawek i dopełnień;

3. Nauka o języku. Imiesłowy jako formy odczasownikowe;

4. Nauka o języku. Zdania wielokrotnie złożone;

5. Nauka o języku. Słowotwórstwo – w tym zwłaszcza: typy formantów, tworzenie rodziny wyrazów, zrosty, złożenia, zestawienia;

6. Nauka o języku. Frazeologia – znaczenia frazeologizmów, zwłaszcza tych o podłożu mitologicznym;

7. Nauka o języku. Praktyczne przykłady stosowania interpunkcji – w tym zwłaszcza interpunkcja partii dialogowych;

8. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Umiejętność odczytywania symboli i metafor w tekście literackim;

9. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kompozycja i dekompozycja tekstu – tworzenie śródtytułów do istniejących tekstów;

10. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Różnica między tezą, argumentami i przykładami w rozprawce;

11. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Funkcjonalność wybranych przykładów w obrębie rozprawki, w tym również ich zgodność z tematem;

12. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Oryginalność myślenia w realizacji tematu rozprawki;

13. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Elementy retoryczne przydatne w pisaniu rozprawki i konkretne przykłady ich zastosowania;

14. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kreatywność w opowiadaniu twórczym;

15. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Logika i porządek wydarzeń opowiadania – związki przyczynowo-skutkowe i ich rola w opowiadaniu twórczym;

16. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Potoczystość i indywidualność stylu - funkcjonalne wykorzystanie środków stylistycznych do indywidualizacji stylu;

17. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Streszczenie i jego niezbędne elementy;

18. Klasyfikacja rodzajowa i gatunkowa utworów literackich obowiązujących na egzaminie.

Język angielski:

1. Egzamin ósmoklasisty, rodzaje zadań, punktacja, jak się zabrać za poszczególne typy zadań;

2. Egzamin ósmoklasisty - wypracowanie, za co można otrzymać punkty, jak napisać wypracowanie, które spełni wymagania;

3. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze - Present Simple;

4. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze - Present Continuous;

5. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Past Simple;

6. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Past Continous;

7. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi. Formy czasu przyszłego: will vs to be going to vs Present Continuous;

8. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Present Perfect;

9. Strona bierna z czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi;

10. Stopniowanie przymiotników;

11. Dopełniacz saksoński, określanie co do kogo należy, zaimki osobowe i dzierżawcze;

12. Słuchanie - strategie rozwiązywania zadań ze słuchu;

13. Tryby warunkowe 0 i 1, 2;

14. Parafrazowanie zdań;

15. Czytanie ze zrozumieniem - przykłady strategii rozwiązywania zadań;

16. Zadanie otwarte nr 6 – wpisywanie w luki, dialogi;

17. Czytanie ze zrozumieniem - przykłady strategii rozwiązywania zadań, zadanie 8 - uzupełnianie zdań w tekście;

18. Regularne i nieregularne czasowniki.

Matematyka:

1. Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (1);

2. Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (2);

3. Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (1);

4. Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (2);

5. Twierdzenie Pitagorasa;

6. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (1);

7. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (2);

8. Skala;

9. Obliczenia zegarowe;

10. Droga, prędkość, czas;

11. Jednostki w matematyce – zestawienie, porównanie, zamiana;

12. Potęgowanie i pierwiastkowanie (szacowanie);

13. Wyrażenia arytmetyczne;

14. Wyrażenia algebraiczne, w tym tekstowe;

15. Równania z jedną niewiadomą, w tym praktyczne tekstowe;

16. Proporcjonalność i jej wykorzystanie;

17. Obliczenia procentowe, w tym tekstowe praktyczne;

18. Liczba obiektów i prawdopodobieństwo zdarzenia.