Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

„Warszawskie Konserwacje” - zapraszamy na spacer po Starówce

opublikowany: piątek, 18. września 2020 - 16:33, Anna Golas
Warszawskie Konserwacje Warszawskie Konserwacje

W roku dwóch jubileuszy – 75. rocznicy odbudowy Warszawy i 40-lecia wpisu Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zapraszamy na „Warszawskie Konserwacje”. Podczas dwóch spacerów po zabytkach wyremontowanych z dotacji m.st. Warszawy obejrzymy odbudowane po wojnie kamienice na Starówce.


W sobotę, 26 września, zapraszamy na ul. Wąski Dunaj 1/3 o godz. 10.00 (I grupa) i godz. 13.00 (II grupa). Prosimy o zapisywanie się, korzystając z formularza.

Spacery podczas „Warszawskich Konserwacji” mają na celu pokazanie obu dzieł – podniesienia z ruin staromiejskich kamienic oraz efektu wybranych remontów konserwatorskich dotowanych przez stolicę, jakie były prowadzone w latach 2015-2018.

W spotkaniu udział weźmie stołeczny konserwator zabytków oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych.

Odbudowa Starego Miasta

Decyzje o odbudowie Warszawy podjęto już w lutym 1945 r. powołując Biuro Odbudowy Stolicy. Należy mu zawdzięczać odbudowę historycznej części, w tym m.in. Starego Miasta.

Prace budowlane na Starówce pełną parą ruszyły w 1953 r. i trwały do 1966 r. Projekt odbudowy zakładał rekonstrukcję kamienic w szacie z XVI do XVIII wieku z zachowaniem ocalałych oryginalnych reliktów. Pozostawiono późnośredniowieczną siatkę ulic z placykami i rynkiem oraz pierścieniem murów miejskich. Wykorzystano przedwojenne inwentaryzacje konserwatorskie, a także np. pejzaże miejskie Canaletta.

Budowniczowie dostosowali wnętrza kamienic do wymogów współczesnych. Konserwatorzy, artyści malarze czy studenci ASP pozostawili po sobie ślad, zwłaszcza na fasadach domów. Nawiązując do historycznego wystroju wprowadzili kolorowe tynki, malowidła, dekoracje sgraffito, detale architektoniczne.

Dzieło odbudowy zostało docenione. 40 lat temu - 2 września 1980 r. Historyczne Centrum Warszawy zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak napisano w uzasadnieniu: „Z ruin, pomiędzy rokiem 1945 a 1966, wolą narodu miasto zniszczone w 85 % zostało przywrócone do życia. Rekonstrukcja historycznego centrum, identyczna z oryginalną, symbolizuje wolę zapewnienia przetrwania jednego z pierwszych śladów polskiego osadnictwa kulturowego i w obrazowy sposób przedstawia fachowość technik konserwatorskich drugiej połowy XX w.”

Miejskie dotacje na remonty

Od kilkunastu lat na Starym Mieście trwają remonty, które przywracają dobrą kondycję oraz urodę kamienic z okresu odbudowy. Prace prowadzone są na zlecenie wspólnot mieszkaniowych, które na ten cel otrzymują dofinansowanie od m.st. Warszawy. Średnio dotacje pokrywają od 40 do 80 procent kosztów remontu. Naprawiane są dachy, fundamenty, piwnice – to wpływa na poprawę stanu technicznego budynków. Jednak najbardziej widowiskowy efekt mają remonty elewacji. Dzięki badaniom stratygraficznym przywracana jest powojenna kolorystyka fasad, konserwowane są malowidła i dekoracje sgraffito.