Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawski ratusz ograniczył wysyłkę pism o 84 proc.

opublikowany: środa, 27. maja 2020 - 18:59, agolas agolas

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi informujemy: już na początku stanu epidemii wstrzymaliśmy wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność oraz decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r.


Wysyłka papierowych dokumentów została ograniczona w skali całego miasta z 200 tys. w marcu do 74 tys. w kwietniu.

Liczba pism wysłanych przez miasto (ratusz i dzielnice łącznie) w kwietniu br., w porównaniu do marca br., spadła o 63 proc. Dzielnice wysłały o 38 proc. mniej dokumentów, a sam ratusz wysłał o 84 proc. pism mniej w kwietniu niż w marcu.

Spadek liczby dokumentów wysłanych przez warszawskich urzędników w kwietniu br. wyniósł  50% względem tego samego okresu minionego roku.

Wcześniej, już na początku epidemii prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Stolica zaprzestała również przesyłania mieszkańcom decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r.

Zaświadczenia są przygotowywane, a wysyłka dokumentów będzie wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Również decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii.