Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa zamontuje oczyszczacze powietrza we wszystkich przedszkolach

opublikowany: wtorek, 12. grudnia 2017 - 12:50, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Jeden z oczyszczaczy powietrza zainstalowany w Przedszkolu Specjalnym nr 213

Oczyszczacze powietrza pojawią się we wszystkich miejskich przedszkolach. Miasto przeznaczy na ich zakup prawie 4 mln zł.


Po wprowadzeniu oczyszczaczy do żłobków kilka lat temu i do wybranych przedszkoli w tym roku otrzymaliśmy szereg zapytań, czy naszym program mogą zostać objęte kolejne placówki. Dlatego też po analizie naszych tegorocznych możliwości finansowych podjęłam decyzję: wyposażymy wszystkie 350 warszawskich przedszkoli w oczyszczacze powietrza – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Od kilku lat w 60 żłobkach i 12 mini żłobkach takie urządzenia z powodzeniem oczyszczają powietrze od pyłów i szkodliwych substancji, ale także kurzu, alergenów, bakterii. Jesteśmy zadowoleni z efektów – dodała podczas spotkania w Przedszkolu Specjalnym nr 213.

Oczyszczacze zostaną zamontowane we wszystkich salach, gdzie prowadzone są stałe zajęcia z dziećmi.

Mimo, że jakość powietrza w naszym mieście z roku na rok poprawia się, to wciąż nie jest ono idealne. Wprowadzone w grudniu 2015 roku alerty o zanieczyszczeniu powietrza docierają do placówek przedszkolnych. To właśnie zdrowie najmłodszych warszawiaków jest szczególnie narażone nawet przy nieznacznych stężeniach niebezpiecznych substancji. Ogłoszenie alertu oznacza, że dzieci w przedszkolu pozostają w budynkach, chcemy być wówczas absolutnie pewni, że pomieszczenia, w których przebywają mają najlepsze z możliwych warunków do prowadzenia zajęć – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Specyfikacja techniczna oczyszczaczy powinna przewidywać filtrację powietrza w pomieszczeniach, gdzie przebywa 25 osób. Przekazane środki posłużą warszawskim dzielnicom także do zakupu filtrów i akcesoriów niezbędnych w eksploatacji urządzeń.

Bardzo się cieszę, że prezydent stolicy podjęła decyzję o montażu urządzeń oczyszczających powietrze we wszystkich przedszkolach. W ten sposób wypełnione zostaną również nasze zapowiedzi o zakupie oczyszczaczy do naszych dzielnicowych placówek. Teraz wszystkie dzieci z Ursynowa, ale też pozostałych dzielnic Warszawy, będą mogły bawić się i uczyć oddychając czystym powietrzem – dodał Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

To bardzo dobrze, że tak szybko wprowadzono zapisy stanowiska radnych w życie – powiedziała Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy i dodała – Jako radni również otrzymywaliśmy od mieszkańców liczne sygnały, że oczyszczacze powietrza powinny trafić również do innych miejskich przedszkoli, które nie znalazły się na pierwotnej liście. Teraz będziemy mogli ich uspokoić, że wszystkie warszawskie przedszkolaki będą odpowiednio chronione przed zanieczyszczeniami powietrza.

Przedszkole w którym się znajdujemy jest bezwątpienia wyjątkowe. To tutaj właśnie powstał pierwszy plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, a teraz zamontowano pierwsze oczyszczacze powietrza. Cieszę się jednak, że to dopiero początek i wszystkie warszawskie przedszkolaki wkrótce w swoich salach będą miały zamontowane te urządzenia – powiedziała Sylwia Krajewska, radna dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Działania, które Warszawa od 11 lat prowadzi w celu poprawy jakości powietrza przynoszą wymierne rezultaty – w stolicy powietrze z roku na rok się poprawia, a liczba dni w których przekraczane są normy powietrza spadła w tym czasie o połowę. Równolegle do prowadzonych przez miasto projektów długofalowych – takich jak budowa metra, wymiana taboru komunikacji miejskiej na niskoemisyjny czy udzielanie dotacji na wymianę pieców węglowych – stolica poszukuje nowych rozwiązań w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami dla grup szczególnie na nie narażonych.

Do takich osób należą m.in. małe dzieci, które są bardziej podatne na choroby układu oddechowego. Do samorządowych żłobków i przedszkoli uczęszcza łącznie ponad 55 tys. młodych warszawiaków. Większą część dnia w miesiącach zimowych, spędzają w budynkach. Pomimo rezygnacji z aktywności na dworze w dniach, w których zanieczyszczenia powietrza osiągają wysokie poziomy, dzieci nadal są narażone na zanieczyszczenia, które przedostają się do budynków. 

Obiektywnym wskaźnikiem pozytywnych zmian jakości powietrza jest obwieszczenie Ministra Środowiska z wykazem miast i wartością wskaźnika średniego narażenia na pył PM 2,5. Wartość tego wskaźnika w 2016 r. dla Warszawy to 22 μg/m3, a został on obliczony na podstawie stężeń z lat 2014-2016. Oznacza to, że jakość powietrza kolejny rok z rzędu się poprawiła. W roku 2012 było to 26,6 μg/m3 PM 2,5, w 2013 – 25 μg/m3 PM 2,5, w 2014 – 24 μg/m3 PM 2,5, a dwa lata temu – 23 μg/m3 PM 2,5.

Główną przyczyną powstawanie zanieczyszczeń w stolicy jest tzw. pylenie „wtórne”, a także „niska emisja” z indywidualnych źródeł ciepła. Co istotne, obecnie zaledwie nieco ponad 40% zanieczyszczeń z którymi zmaga się stolica, powstaje w mieście, a blisko 60% napływa spoza granic Warszawy.

Więcej informacji o tym jak działania podejmowane przez Warszawę pozytywnie wpływają na poprawę jakości powietrza można przeczytać w materiale „Warszawa poprawia jakość powietrza”.